BRUTALNIE PRZERWANA EPOKA

 

Ziemie byłego zaboru rosyjskiego były z pewnością najbardziej zacofane pod względem technicznym i skorumpowane ekonomicznie. Zabór austryjacki dosyć liberalny politycznie i rozwinięty ekonomiczne ale na pewno technicznym postępem nie dorównywał ziemią zaboru pruskiego. Ten ostatni w swoich mieszkańcach wyrabiał też dyscyplinę zarówno polityczną jak i ekonomiczną. Oczywiście ludność pochodzenia polskiego była tam traktowana jako obywatele gorszej kategorii. Dużo zaistniało problemów w scaleniu ziem polskich przez długie lata będących pod jakże różnymi nadzorcami. Nie łatwa była też sytuacja ekonomiczna odradzającego się Państwa Polskiego, szczególnie do wprowadzenia reform walutowych Władysława Grabskiego na przełomie 1923 i 1924 roku i wprowadzeniu nowej waluty dla całej Rzeczypospolitej Złotego Polskiego, był on walutą w pełni wymienialną o stabilnym kursie wymiany. Oczywiście nie posiadał złoty całkowicie niezmiennej wartości, po upadku w 1925 roku gabinetu premiera Grabskiego i rok pózniej po niepokojach politycznych spowodowanych przewrotem majowym waluta polska mocno zareagowała, aby ponownie odbić się w 1934 roku. Warto podkreślić, że gospodarka polska dzielnie stawiła czoła światowemu kryzysowi ekonomicznemu w 1929 roku.

Znaczny rozwój przemysłu w okresie II Rzeczypospolitej nastąpił w drugiej połowie lat 30-tych wraz z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego, którego to budowę rozpoczęto w 1936 roku, wykładając na ten cel 2400 mln ówczesnych złotych polskich, co stanowiło kwotę blisko 600 mln dolarów w tamtych czasach. Warto też wspomnieć o rozpoczętej w 1926 roku budowie portu w Gdyńskiego i całego miasta , które z małej osady rybackiej, stało się do końca lat trzydziestych XX wieku najnowocześniejszym portem morskim w Europie.                               Lata trzydzieste to także wiele unikatowych, nowoczesnych konstrukcji polskiej myśli technicznej, nie sposób pominąć wspaniałych polskich samolotów produkowanych w PZL (Państwowe Zakłady Lotnicze) najpierw na Okęciu w Warszawie a potem w nowej fabryce w Rzeszowie. Na wyróżnienie zasługują tutaj P-7 i P-11 oraz ich wersje rozwojowe z tak zwanym „mewim płatem” i wprowadzone do seryjnej produkcji bombowce PZL 37 Łoś i dalsze wersje , których niestety wybuch wojny we wrześniu 1939 roku udaremnił wdrożenie do seryjnej produkcji. Entuzjaści motoryzacji z drżeniem powieki wspominają wspaniałą polską konstrukcje ekskluzywnego i nad wyraz nowoczesnego samochodu osobowego LS (Lux-Sport) skonstruowanego przez polskich inżynierów w1937. Miał on wejść do produkcji w 1940 roku. Do bardzo udanych konstrukcji należał też ciężarowy PZInż 303, to właśnie pozostałości po nim wykorzystali polscy inżynierowie do konstrukcji pierwszego powojennego samochodu ciężarowego Star 20 i jego kolejnych wersji rozwojowych. Warto też przypomnieć, że z przedmiotów codziennego użytku Polacy w 1937roku dokonali pierwszej próbnej transmisji telewizyjnej. Innymi wspaniałymi produktami polskiej myśli techniczne były lokomotywy produkowane w zakładach Fabloc zarówno do przewozów towarowych jak i pasażerskich. Do tych ostatnich warto zaliczyć polski luksusowy pociąg Lux-Torpeda. Kursował on na krótkiej stosunkowo trasie z Krakowa do Zakopanego i Zaleszczyk. Ta ostatnia miejscowość przed II Wojną Światową była najcieplejszym polskim uzdrowiskiem zwanym polską rivierą, potem w barbarzyński sposób zniszczonym przez sowietów. Ten ekspresowy pociąg pobił rekord prędkości na trasie Kraków-Zakopane nie pobity do dnia dzisiejszego. Pisząc o kolei nie zapominajmy o niedokończonym nowoczesnym Dworcu Centralnym w Warszawie.

Nie można pominąć dalekosiężnych planów budownictwa i rozbudowy wielu miast i osiedli. Styl architektoniczny jaki miały one reprezentować, najlepiej dostrzec można w do dzisiaj istniejącej najstarszej części Gdyni powstałej w latach 1926-1939. W budowie miast i osiedli pracowało w tamtym okresie wielu wspaniałych architektów i wizjonerów przyszłościowego rozwoju kraju. Do nich należał z pewnością prezydent miasta Warszawy Stefan Starzyński. To właśnie według jego zamysłów i planów po II Wojnie Światowej, jak przeminął okres stalinowskiego socrealizmu, zaczęto realizować wiele zamierzeń tego patrioty i bohatera. W niejednej dziedzinie pracowali i tworzyli wspaniali i uzdolnieni polscy matematycy, chemicy i twórcy podstaw informatyki. Należeli do tego nurtu Stefan Banach, Antoni Łomnicki, Stefan Karczmarz, Jan Bielecki, Stefan Piłatowicz i wielu innych.

Duże osiągnięcia miała też polska myśl techniczna w dziedzinie uzbrojenia do nich na pewno należał doskonały w tamtym okresie czołg 7TP, niespotykany na skalę światową karabin przeciwpancerny wz.35 (Urugwaj) oraz inne typy nowoczesnej broni, których, niestety ilościowo Polska miała bardzo niewiele w chwili wybuchu wojny w 1939 roku.

Plany rozwoju Polski były w dwudziestoleciu międzywojennym dalekosiężne i bardzo nowoczesne. Niestety brutalnie przerwał je wybuch wojny i atak nazistowko-bolszewicki we wrześniu 1939 roku. Atak, który uderzył nie tylko w ludność i terytorium Polski, ale także w przyszłość niszcząc plany rozwoju nauki techniki i rozbudowy całego państwa. Do tych planów Polsce nie dano juz nigdy powrócić. Dzisiaj możemy tylko gdybać jak wyglądałaby Polska bez wojennej zawieruchy lat 1939-1945 i narzuconej sowieckiej dyktatury po zakończeniu działąń wojennych na ziemiach polskich.

 

 

Jeśli ktoś z Państwa oprócz patriotycznej odzieży zapragnąłby ozdobić swoje ciało narodowym symbolem polecamy studio tatuażu BEAVER TATTOO  www.beavertattoo.com tel. 718 441-1328

Nasz sklep jak zawsze powita z wielką przyjemnością wszystkich zakupujących oferowane przez nas towary, pragniemy zwrócić uwagę Państwa na koszulki upamiętniające Powstanie Warszawskie 1944 oraz naklejki i przypinki ze znakiem  PW